Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 55/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο