Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 55/2018 – Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνων ΔΕ Βερμιου Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 6/2014, προϋπολογισμού 89.000 ευρώ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 54/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ’ άρθρο 72 παρ 1 περ ιδ ν 3852/2010
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 56/2018 – Εξουσιοδότηση του Ν.Σ του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση μηνυτήριας αναφοράς
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 55/2018 – Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνων ΔΕ Βερμιου Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 6/2014, προϋπολογισμού 89.000 ευρώ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 55/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο