Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2019 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ, λήψη σχετικής απόφασης.

Accessibility
Κλείσιμο