Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 2/2020 ΑΔΣ, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ, με θεμα: « Υποχρεωτική αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020».

Accessibility
Κλείσιμο