Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2021 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο : « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου».

Accessibility
Κλείσιμο