Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», αρ. μελ. 26/2016.

Accessibility
Κλείσιμο