Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριών 2020 καθώς και για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Δημάρχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 44/2020 – Αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.Δ. έτους 2020
September 25, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 46/2020 – Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστητως καταβληθέντα
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριών 2020 καθώς και για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Δημάρχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο