Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2019 – Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «20ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο