Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 42/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 542,00 ευρώ από τον ΚΑE 00.6494.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση της δαπάνης επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας από Δικαστικούς Επιμελητές.

Accessibility
Κλείσιμο