Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 41/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση αγωγής.

Accessibility
Κλείσιμο