Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 2241/2019 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Accessibility
Κλείσιμο