Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2018 – Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση, εκμίσθωσης του διαμερίσματος του 3ου ορόφου του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσιρου, επί της οδού Ολύμπου 30 στην Θεσσαλονίκη.

Accessibility
Κλείσιμο