Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2021 – Αποδοχή της με αρ 201/.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου : Ένταξη προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 « Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)», του χρηματοδοτικού προγράμματος « Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», με την οποία εντάχτηκε ο Δημος Εορδαίας ως προσωρινός δικαιούχος με το ποσό των 49.600,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2021 – α) Αποδοχή της πράξης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεμαΐδας» με τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2021 – Αποδοχή απόφασης Ο.Ε. Π.Δ.Μ. ,περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας στο 4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ( ΕΑΠ) Δυτ. Μακεδονίας.
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2021 – Αποδοχή της με αρ 201/.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου : Ένταξη προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 « Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)», του χρηματοδοτικού προγράμματος « Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», με την οποία εντάχτηκε ο Δημος Εορδαίας ως προσωρινός δικαιούχος με το ποσό των 49.600,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο