Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2019 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου για την αντιμετώπιση διάφορων δαπανών του.

Accessibility
Κλείσιμο