Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2019 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2019, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου.

Accessibility
Κλείσιμο