Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 369/2021 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και του Ν.Π.Δ.Δ. , για το έτος 2022.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 368/2021 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2022.
February 4, 2022
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 370/2021 – Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής έτους 2021.
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 369/2021 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και του Ν.Π.Δ.Δ. , για το έτος 2022.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 369/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο