Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 13.265,52 ευρώ από τον ΚΑ 00.8117.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση δαπανών παρελθόντος έτους του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 35/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση αγωγής.
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2018 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 13.265,52 ευρώ από τον ΚΑ 00.8117.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση δαπανών παρελθόντος έτους του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο