Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 360/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» αρ. μελ. 10/2017.

Accessibility
Κλείσιμο