Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 357/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας».

Accessibility
Κλείσιμο