Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 356/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο : « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 355/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.
February 4, 2022
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 357/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας».
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 356/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο : « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 356/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο