Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 344/2021 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο