Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 337/2021 -Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την « Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 336/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας».
February 3, 2022
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 338/2021 – Απόδοση παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2021.
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 337/2021 -Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την « Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 337/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο