Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 332/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την « Συντήρηση – επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος».

Accessibility
Κλείσιμο