Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 328/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας προηγμένης ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 327/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
December 13, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 329/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 328/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας προηγμένης ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 328/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο