Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 326/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση των δαπανών διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 325/2021 – Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 43/2021 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021
December 13, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 327/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 326/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση των δαπανών διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 326/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο