Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 325/2021 – Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 43/2021 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021

Accessibility
Κλείσιμο