Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 323/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο