Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 27/2005.
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 1/2020, προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισμός οριστικού αναδόχου.
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο