Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 320/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για ετήσια άδεια χρήσης δικτύου σταθμών βάσης, για απεριόριστη χρήση NRTK δεδομένων

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 319/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης έκδοσης των πρακτικών του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες, safegreece 2021 on-line.
December 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 321/2021 – Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Εορδαίας”
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 320/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για ετήσια άδεια χρήσης δικτύου σταθμών βάσης, για απεριόριστη χρήση NRTK δεδομένων

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 320/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο