Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 319/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης έκδοσης των πρακτικών του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες, safegreece 2021 on-line.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 318/2021 – Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
December 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 320/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για ετήσια άδεια χρήσης δικτύου σταθμών βάσης, για απεριόριστη χρήση NRTK δεδομένων
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 319/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης έκδοσης των πρακτικών του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες, safegreece 2021 on-line.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 319/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο