Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 312/2021 – Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 4ου Π.Κ.Υ.Μ.Ν.Ε. & 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο “Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητικής υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας”. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 311/2021 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας”
December 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 313/2021 – Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Δημ. Σχέσεων στην 36η Έκθεση PHILOXENIA & εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης.
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 312/2021 – Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 4ου Π.Κ.Υ.Μ.Ν.Ε. & 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο “Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητικής υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας”. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 312/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο