Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 311/2021 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας”

Accessibility
Κλείσιμο