Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 307/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών πρασίνου ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, δίμηνης διάρκειας

Accessibility
Κλείσιμο