Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 295/2021 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο ” Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας”

Accessibility
Κλείσιμο