Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 294/2021 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο δημοτικό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας”

Accessibility
Κλείσιμο