Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 293/2021 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή 12-θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαϊδας”

Accessibility
Κλείσιμο