Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστοπετρας Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 29/2017, προϋπολογισμού 240.000,00 ευρω.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 28/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας».
September 24, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2020 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστοπετρας Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 29/2017, προϋπολογισμού 240.000,00 ευρω.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο