Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 290/2021 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης και κατά της 191/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο