Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 289/2021 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 33/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο