Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 288/2021 – Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ετήσιου τέλους για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του αρ 76 του ν 4257/2014 (ΑμΕΑ, πολύτεκνους & πολεμιστές Κύπρου).

Accessibility
Κλείσιμο