Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 286/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, προς αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο