Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 284/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, προς αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο