Αρ.Απόφασης Ο.Ε. 283/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2020”.

Accessibility
Κλείσιμο