Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 283/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας»

Accessibility
Κλείσιμο