Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 282/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισμού, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”.

Accessibility
Κλείσιμο