Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 281/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών αποχιονισμού του Δήμου Εορδαίας λόγω της επάρκειας του προσωπικού.

Accessibility
Κλείσιμο