Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 281/2020 – Έγκριση ή μη εγκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής στο Γραφείο Καθαριότητας στο χώρο του Πολύκεντρου.

Accessibility
Κλείσιμο