Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 280/2020 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας ( έτος 2021) προϋπολογισμού 103.169,96 ευρώ με ΦΠΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 279/2020 – Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ
December 28, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 281/2020 – Έγκριση ή μη εγκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής στο Γραφείο Καθαριότητας στο χώρο του Πολύκεντρου.
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 280/2020 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας ( έτος 2021) προϋπολογισμού 103.169,96 ευρώ με ΦΠΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 280/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο