Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 277/2020 – Κατάρτιση των όρων φανερής , προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο πάρκο Μελανοφρύδη.

Accessibility
Κλείσιμο