Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 276/2021 – Αποδοχή της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. περί έγκρισης ένταξης έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας”

Accessibility
Κλείσιμο